A kölcsöző részleg a könyvtár 130.000 kötetes állományának közel 70% -át tárja fel az olvasók használatára. Szabadpolcos rendszerével lehetővé teszi, hogy minden olvasó akár önállóan is eljusson a számára szükséges könyvekhez.. Minden látogató számára az olvasószolgálati dolgozók részletes tájékoztatást nyújtanak az állomány rendszerében történő eligazodáshoz, a könytár katalógusainak használatához, a keresett könyvtári dokumentumok megtalálásához.

A könyvtár használatának rendje:

Minden székelyudvarhelyi lakos, vagy a városon munkahellyel rendelkező személy, illetve a városban tanuló diákság, ingyenesen veheti igénybe a könyvtár szolgáltatásait. A várostól kívülálló személyek számára szükséges egy székelyudvarhelyi bejegyzett olvasó kezessége az olvasói igazolvány kiállításához.

Egy alkalommal 4 könyv kölcsönözhető, a kölcsönzési határidő egy hónap, ez meghosszabbítható a könyvek felmutatásával.

Az állomány alakítása az olvasók igényeinek követésével történik, a lehetőségekhez mérten, minden korosztály megtalálhatja a saját igényeit kielégítő olvasmányt. A szépirodalom mellett az emberi tudás minden területére kiterjedő szakkönyvek fellelhetők az állományban.

A gyerek- és ifjúsági állomány elkülönített, barátságos környezetben várja olvasóit az óvodás korúaktól a kisiskolásokig.

A Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár olvasói igazolványa:

 
Olvasókártya