Fundatia Bibliofil
CIF. 6179011
IBAN: RO64BTRL02101205354885XX

Cím: Székelyudvarhely, Kőkereszt tér 2. szám
Tel.: 0266-218332
E-mail: biblioudv@yahoo.com

A Bibliofil Alapítvány Kulturális Egyesület 1991. június 1-jén alakult, 51 alapító taggal, a következo fõ célkitűzésekkel:

  • A Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár állományának gyarapítása
  • A könyvtár műszaki fejlesztése
  • Kapcsolatteremtés és ápolás a hazai és külföldi hason-intézményekkel
  • Munkatársak képzése és továbbképzése
  • Szakmai kiadványok megjelentetése
  • Más, romániai magyar érdekeltségű könyvtárak támogatása az állománygyarapítás és műszaki fejlesztés terén

Az Alapítvány jelentõs szerepet játszott a könyvtár meglévõ műszaki állományának beszerzésében, korszerűsítésében.

Az udvarhelyi könyvtár Látvány- és hangzóanyag-tárának puszta léte is jórészt pályázatok útján beszerzett technikai eszközöknek, elektronikus információhordozóknak köszönhetõ.

A szegényes költségvetések sűrűn egymás után következõ esztendõiben a civil szervezõdésként tágabb mozgástérrel, szélesebb körű pályázati lehetõségekkel rendelkezõ Alapítvány igyekezett pótolni a könyv- és periodika-állományban keletkezõ űröket. Az új, korszerű könyvtárépület átadása az Alapítvány működési területének szélesítését is lehetõvé teszi.

A 2001-es év folyamán a helyi tudományosság fiatal műhelye, az Areopolisz Történelmi és Társadalomtudományi kutatócsoport a mi közvetítésünkkel juthatott jelentõs kutatási és kiadást-célzó támogatásokhoz.

A Látvány- és hangzóanyag-tár keretében rendszeresen működõ filmklub is jobbára az Alapítvány birtokában lévõ technikai infrastruktúrát, kazetta-állományt használja.

A Bibliofil Alapítvány Kulturális Egyesület gazdasági jellegű tevékenységet nem folytat: anyagi eszközei, a kisszámú tagság tagdíj-kötelezettségén túl kizárólag adományokból, támogatásokból származik.